Kandidat

Brian Bruhns svar på testen

 1. Temaer

  Kandidaten har fået mulighed for at vælge sine fem vigtigste temaer. Disse er markeret med rødt.

 2. Vestjyllands Storkreds

  Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Udviklingen af nye biler og køretøjer (blandt andet selvkørende) bør gøre, at vi snart begynder at tænke trafik anderledes og fremsynet frem for at indrette os efter fortiden. Så indenfor kort tid, vil det blive relevant at sætte hastighedsgrænserne op.

 3. Vestjyllands Storkreds

  Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Vi har stadig noget af verdens reneste drikkevand. Det skal vi værne om.Og så skal der i øvrigt være stramme miljøkrav alle steder

 4. Vestjyllands Storkreds

  Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Det vigtigste hensyn må være at få bygget mange flere havmøller. Ikke hensynet til udsigten

 5. Beskæftigelse

  Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Der gøres heldigvis meget - og problemet er stadig til at overse. Men vi skal holde fast og være vågne for at holde fast i 'den danske model'.

 6. Beskæftigelse

  Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Vi skal indføre dagpenge/kontanthjælp uden modkrav som første skridt imod en egentlig borgerløn.

 7. Hospitaler og sundhed

  Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Det kræver politisk mod, at prioritere - men det er nødvendigt at gøre. Selvfølgelig altid på baggrund af videnskab.

 8. Hospitaler og sundhed

  Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Det er sundt at have private alternativer. men det er gået for vidt, når offentligt ansatte læger står på private klinikker og laver det samme arbejde for højere løn i sin 'fritid'.Så er det bare dumt.

 9. Flygtninge og indvandrere

  Det skal være lettere, end det er i dag, at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Der er netop strammet op igen igen. Det er væsentligt, at vi kan udvise kriminelle, men reglerne ser ud til at være stramme nok. Og de skal i hvert fald som minimum have mulighed for at blive prøvet, før de skal strammes.Ellers er det ren symbolpolitik.

 10. Flygtninge og indvandrere

  Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Naturligvis skal man kunne flytte sammen med den man elsker

 11. Socialpolitik

  Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Det er undersøgt igen og igen - og det er entydigt sådan, at jo større ulighed der er i et samfund, des mere utilfredse er både de rige og de fattige (OECD, Gallup, World Happiness Forum m. fl). For alle bliver utrygge i et ulige samfund.Danmarks store lighed ser ud til at være én af de væsentligste grunde til at vi dukker op som et af de mest tilfredse/lykkelige folk i undersøgelse efter undersøgelse.

 12. Socialpolitik

  Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  En uretfærdig regel, som rammer de svageste.

 13. Skole og uddannelse

  Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Jeg så gerne, at vi erstattede karakterer helt med udtalelser og andet, som elever rent faktisk bliver klogere af.Og test skal bruges fornuftigt og i forhold til den enkelte klasse. Så nationalt tvungne test skal afskaffes

 14. Skole og uddannelse

  Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Det som i første omgang egentlig var en god tanke er desværre blevet en spareøvelse.Vi skal være langt bedre til at give det rigtige tilbud til barnet - ikke ud fra kommunekassens behov.

 15. Ældreområdet

  Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Der kommer flere ældre, så alt andet end tilføjelse af midler vil være nedskæringer

 16. Ældreområdet

  Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Det er vigtigt, at vi får ændret arbejdsmarkedet, så der bliver langt bedre mulighed for at 'trappe ned' og arbejde mere fleksibelt.Dels bliver vi voldsomt meget ældre i fremtiden og er meget friskere - og dels er det ikke sundt, at standse med at arbejde fra den ene dag til den anden. Det gør for mange syge, og vil gøre det endnu mere, når de pensionerede bliver endnu friskere end de er i dag.

 17. Skattepolitik

  Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Nu er det på tide, at den kommende regering finder mod til at få ændret den udligningsordning, som stort set alle er enige om er uretfærdig.

 18. Skattepolitik

  Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Det er en politisk opgave, at gøre det grønne og sunde valg let for den enkelte.

 19. Økonomi

  Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Der bør investeres mere mange steder i det offentlige. Ikke kun på grund af økonomien, men fordi det er vigtigt

 20. Økonomi

  Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Skatten skal lægges om, og det vil gøre at nogle virksomheder slipper billigere - mens andre skal betale mere. det er klart.Men der skal være incitament til at investere grønt og socialt - og være en god arbejdsplads for sine medarbejdere.

 21. Børn og ungeområdet

  Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Sådan en ændring vil fungere som en 'ekstra skat' og være bureaukratisk. Men lad os støtte udsatte børnefamilier på mange andre måder, som Alternativet også lægger op til:https://alternativet.dk/der-er-et-alternativ/baggrunden-vores-beslutning/ministeriet-social-retfaerdighed

 22. Børn og ungeområdet

  Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Noget skal der gøres for at dæmpe de unges uhæmmede druk. Det er en rekord, vi ikke kan være tilfredse med at have.

 23. Udenrigs- og forsvarspolitik

  Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Spørgsmålet er alt for forsimplet.

 24. Udenrigs- og forsvarspolitik

  Ulandsbistanden bør sænkes

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Ulandsbistanden skal højere op. Vi kan ikke være andet bekendt som et rigt land

 25. Retspolitik

  Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Børn er børn.

 26. Retspolitik

  Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Som mangeårig domsmand ved retten og retsjournalist ved jeg, at langt det meste kriminalitet begås i affekt, hvor gerningsmanden ikke tænker over konsekvenserne af sine handlinger.Det er vigtigt at sørge for, at disse kriminelle ikke begår mere kriminalitet.

 27. Miljø og klima

  Det er en vigtig politisk opgave at få danskerne til at genbruge mere, end de gør i dag

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Det vigtige er at det er en POLITISK opgave. Vi skal ikke give den enkelte dårlig samvittighed, men tage ansvaret for at gøre de grønne valg lette.

 28. Miljø og klima

  Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Forureneren bør altid betale for forurening. Dels er det mest fair, men måske mere vigtigt vil det motivere til at finde mere grønne løsninger, som er noget af dét vi skal leve af i fremtiden.

 29. EU

  Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Der kunne være mange grunde til at hjælpe i nærområder. Men asylsøgere skal vi kunne behandle her - og med mere vilje og effektive systemer vil det også kunne gøres væsentligt hurtigere end i dag - og så ville den slags lejre være overflødige og for dyre.

 30. EU

  Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Et voldsomt spild af penge, som kun er symbolpolitik - og symbol på alt det, som danmark i mine øjne ikke skal være.Lad os i stedet bruge pengene på de ting, Politiet vurderer er kloge - i stedet for at politikere blander sig i politiets prioriteringer IMOD alle anbefalinger.

 31. Bureaukrati

  Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Det viser sig alt for ofte, at ydelserne bliver dyrere/dårligere når de privatiseres.Ikke mindst hvis man regner det offentlige bureaukrati og kontrolapparat, som følger i halen af privatisering med.

 32. Bureaukrati

  Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Jeg har været ansat både det private og det offentlige (som én af desværre alt for få). Der er alt for mange steder i det offentlige, hvor vi bruger tid og kræfter på energidrænende bureaukrati og unødvendig kontrol i stedet for at have fokus på brugerne/borgerne

 33. Beskæftigelse

  Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Nogle steder, som i sundhedssektoren og psykiatrien skal der ansættes flere. Andre steder, skal der skæres ned.Det må aldrig være et mål at ansætte flere eller færre - men målet må være, at give borgerne de bedste tilbud.

 34. Hospitaler og sundhed

  Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Der er brugerbetaling på rigtig meget i sundhedsvæsenet i dag. Det bør vi turde tænke om.Hvorfor skal jeg selv betale for briller og tænder, men ikke for ører og næse?Men det skal gøres, så det bliver mindre socialt skævt, end det er i dag.

 35. Flygtninge og indvandrere

  Den danske udlændingepolitik er for stram

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Hvor er det ærgerligt, at nogle taler om 'udlændinge' og på den måde skærer alle over en kam. Men på mange områder, skal vi være væsentligt bedre værter end vi er i dag. Andre steder bør vi stille flere krav. For eksempel kunne jeg godt tænke mig en regel om at nytilkomne skulle modtage 500 timers danskundervisning det første år, så de kunne begå sig på et arbejde.Det er ikke et 'stramt' krav, men et krav, der viser, at vi bekymrer os om de folk, der kommer her til og tager dem alvorligt.

 36. Socialpolitik

  Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Det er en myte - tvært imod føler alt for mange sig jagtet rundt i en grad, så det holder dem syge.

 37. Skole og uddannelse

  Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Der er så mange knapper at skrue på, så folkeskolen kan blive bedre for elever og lærere. Længden af skoletiden er bestemt ikke én af dem.Lad os i stedet fjerne bøwl, nationale test og barrierer.Forskningen har mange gode bud - politikere har desværre fokus på noget andet.

 38. Ældreområdet

  Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet
 39. Skattepolitik

  Topskatten på arbejde bør bevares

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  De rigeste skal betale deres. Ulighed gør både rig og fattig mindre tilfredse

 40. Økonomi

  Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Det er en sang, vi har hørt mange gange - men den danske model har sikret, at vi kan have høje lønninger, et fleksibelt arbejdsmarked og stor tryghed samtidig.

 41. Børn og ungeområdet

  Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier, end tilfældet er i dag

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Ikke generelt til børnefamilier. De fleste af os klarer os fint. Men de svageste familier skal have støtte - også økonomisk.

 42. Udenrigs- og forsvarspolitik

  Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Det kræver helhjertet samarbejde at løse mange af verdens udfordringer. Så væk med både forsvars- og retsforbeholdet.EU var og er et fredsskabende projekt, så det er bagstræberisk at have forbehold.

 43. Retspolitik

  Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Voldskriminaliteten ser ud til at falde konstant, så der er ingen grund til at straffe hårdere. Det vil være ren symbolpolitik, som ingen reel betydning vil have ud over at være meget dyr.

 44. Miljø og klima

  Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Og det kan finansieres blandt andet af en gradvis stigende afgift på benzin og diesel.

 45. EU

  Danmark har afgivet for meget magt til EU

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Vi har på nogle området givet FORKERT magt til EU. Men generelt er det nødvendigt at have et stærkt samarbejde i en verden, hvor så meget foregår på tværs af grænser.

 46. Bureaukrati

  Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

  Uddybende svar fra Brian Bruhn

  Jeg har selv været ansat både i det private og det offentlige og kan bekræfte, at vi i det offentlige desværre bruger alt alt for meget tid på regler, bureaukrati, kassetænkning, puljetyrrani og 'abekasteri' og har alt for lidt fokus på borgerne. Ligesom Ledelsekommissionen slog fast i deres rapport, som desværre har ført til alt for lidt indtil videre.

 47. Afsluttende bemærkninger fra Brian Bruhn

  Politik, som vi kender det i dag, ser desværre ikke ud til at være en del af løsningen på tidens store udfordringer. Hverken når det gælder klimakrisen, koncentrationen rigdom på alt for få hænder eller indførelsen af ny teknologi. Og hvis vi ser på empatikrisen, så er det nuværende politiske system snarere grunden til den end svaret og vejen ud.
  Jeg tror på, at politik kunne være en del af løsningen – og jeg brænder for at gøre mit til det.
  For vi skal have en bedre kommunikation. Internt i Folketinget og mellem politikere og befolkningen.

  Min baggrund er, at jeg er uddannet journalist og har arbejdet som leder både på et spillested/koncerthus og en onlineredaktion. I dag er jeg eventmager på biblioteket i Herning, så jeg har erfaringer med fra både private og offentlige arbejdspladser.

  Jeg forudser, at en dag kommer mine børnebørn til mig og spørger ”bedstefar, hvad havde I gang i med forureningen den gang? ”. Og jeg vil gerne være med til at vi har noget fornuftigt at svare dem!